בשני סקרים שערכנו בג'וינט אשל עם מכון ERI בדקנו כיצד השפיעה תקופת הסגר הראשון על הזקנים בישראל וכיצד ממשיכה הקורונה להשפיע עליהם עם החזרה לשגרה בין חודשים יולי-ספטמבר 2020. מהם הקשיים איתם מתמודדים, ומה נמצא כגורמי סיכון וחוסן.
הממצאים מדאיגים